AES (Advanced Encryption Standard)

šifra pro třetí tisíciletí


srovnání kandidátů na nový šifrovací standard
 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

MFF UK logo

6. července 2001
 

 1. strana